Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

Enduring Freedom Kuwait

Enduring Freedom Kuwait

Operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda) je řada vojenských akcí Spojených států amerických po útocích 11. září 2001, deklarovaná jako součást americké války s terorismem. AČR se zapojila do operace v březnu 2002 vysláním kontingentu na území státu Kuvajt. Kontingent byl předurčen především k odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení a podílel se na radiačním, chemickém a biologickém zajištění vlastní základny. Úkoly plnil v součinnosti s jednotkami americké a německé armády. Kontingent byl tvořen velitelstvím, štábem, národním podpůrným prvkem a zesílenou rotou chemické ochrany z Liberce. Součástí kontingentu byl speciální zdravotnický odřad. Na žádost kuvajtské strany byl po celou dobu působení českého kontingentu na základně Camp Doha organizován výcvik v oblasti chemického zabezpečení. Dnem 1. března 2003 začal plnit úkol v operaci EF společný 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany. Jeho činnost byla ukončena v květnu 2003.
Oběti z řad vojáků AČR: