Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

Multinational Force and Observers

Multinational Force and Observers (MFO)

Multinational Force and Observers (MFO) je mezinárodní organizace se sídlem v Římě, jejíž mise na Sinajském poloostrově dohlíží od dubna 1982 na dodržování podmínek egyptsko-izraelské mírové smlouvy. MFO zajišťuje provoz kontrolních a propouštěcích míst, hlídkovou a pozorovatelskou činnost na Sinaji a podél hranic Egypta s Izraelem a volnou plavbu přes Tiránský průliv. Armáda České republiky vysílá od roku 2009 do MFO 3 důstojníky na velitelství mise a od roku 2013 také leteckou jednotku s transportním letounem CASA C-295.
Oběti z řad vojáků AČR: