Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

kapitán Jozef PALOV

kapitán Jozef PALOV

Datum a místo narození: 26. 4. 1961 Považská Bystrica
Datum a místo úmrtí: 25. 3. 1995 Podlapača (Chorvatsko)
Narodil se v Povážské Bystrici, kde v roce 1979 absolvoval OU (obor strojní zámečník). Poté studoval na dvouleté důstojnické škole v Martině (obor dělostřelecký, velitelský). Po ukončení studia byl zařazen k 11. těžkému dělostřeleckému oddílu 311. těžké dělostřelecké brigády, kde působil až do října 1988. V letech 1988-1991 byl zástupcem velitele 2. baterie 15. těžkého dělostřeleckého oddílu a v prosinci 1991 byl přeložen k 60. raketovému oddílu, kde zastával funkci zástupce velitele a později velitele baterie. V dubnu 1993 se stal zástupcem velitele výcvikové baterie Výcvikového střediska vojskové PVO VZ a o rok později byl jako velitel 1. mechanizované čety 2. mechanizované roty 2. praporu mírových sil OSN vyslán do zahraniční operace UNPROFOR. Od října 1994 zastával funkci velitele 3. mechanizované čety 2. mechanizované roty 1. praporu mírových sil OSN. Byl zavražděn jiným příslušníkem mise v obci Podlapača v Chorvatsku. Poslední rozloučení se uskutečnilo 4. dubna 1995 v Táboře.
Absolvované zahraniční operace:
Vyznamenání:
  • Medaile „Za službu vlasti“ (1988)