KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY OLOMOUC
Adresa:
Tř. 1. máje 3
779 00 Olomouc
Telefon:
Recepce:
973 403 131
Vedení:
973 403 130
973 403 132

Otevírací doba:

UPOZORNĚNÍ: V týdnu 27. - 30. 12. 2022 bude KCVV Olomouc pro veřejnost zavřené.

Pondělí08:30-11:3012:30-16:00
Úterý08:30-11:3012:30-17:00
Středa08:30-11:3012:30-16:00
Čtvrtek08:30-11:3012:30-17:00
Pátek08:30-12:00---

e-mail:
info@kcvvolomouc.cz

web:
www.kcvvolomouc.cz

Naši partneři

Benefity pro válečné veterány

Program VÁLEČNÝ VETERÁN

Program RODINA VOJÁKA

Spolupracují s námi

Aktuálně
Upozornění: Dne 16. 1. 2024 bude KCVV Olomouc zavřené.

Zveřejněno 22. 1. 2024

Členové 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů (APVV) pokračují ve spolupráci se Střediskem komplexní péče o válečné veterány Vojenské nemocnice Olomouc . Tak jako i v předešlých letech, se jedná o pravidelné návštěvy druhoválečných veteránů, kteří jsou klienti tohoto unikátního střediska. Našim cílem je potěšit veterány svým zájmem o ně, pobavit se o jejich životních zkušenostech a zajímat se o jejich problémy. Tuto spolupráci ocenil a vítá ji také do budoucna i ředitel VN Olomouc, se kterým se členové 5. skupiny setkali v minulých dnech.

Zveřejněno 17. 1. 2024

Prvních deset našich statečných terénních kontaktních pracovníků Agentury pro podporu válečných veteránů již působí ve svých krajích. Obrátit se na ně pro radu či podporu můžete na uvedených telefonních číslech.

 •  Skupina 1 : Radek "Hami" Hamissa
  - 725 040 365 / hamissar@army.cz
 •  Skupina 2 : Jindřich "Bery" Beran
  - 725 035 885 / beranj@army.cz
 •  Skupina 2 : Michal "Drobek" Vondraš
  - 602 261 436 / vondrasm@army.cz
 •  Skupina 2 : Marián "Merry" Štec
  - 725 035 886 / stecm@army.cz
 •  Skupina 3 : Radek "Nesquik" Nesvadba
  - 702 011 523 / nesvadbar@army.cz
 •  Skupina 3 : Marek "Mára" Novotný
  - 725 035 890 / novotnym@army.cz
 •  Skupina 3 : Jakub "Kuba" Tománek
  - 601 582 258 / tomanekj1@army.cz
 •  Skupina 4 : Eva "Evička" Staňková
  - 725 035 901 / stankovae1@army.cz
 •  Skupina 4 : Vladimír "Dravec" Novák
  - 725 035 906 / novakv2@army.cz
 •  Skupina 5 : Oldřich "Olda" Novák
  - 702 009 386 / novako@army.cz.

V našem regionu připomínáme, že je to Olda, kterého seženete osobně u nás v komunitním centru a také na 📞 telefonu 702 009 386 a e-mailu 📧 novako@army.cz

Zveřejněno 9. 1. 2024

V úterý 9. 1. 2024 se členové 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů setkali se správcem posádky Olomouc, aby ho seznámili s novou strukturou podřízenosti komunitního centra a zároveň projednali možnosti vzájemné spolupráce v roce 2024.

Vzpomínka na americké letce

Zveřejněno 14. 12. 2023

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 uspořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc u památníku nedaleko obce Bystrovany vzpomínkový akt k uctění památky amerických letců, (viz celý článek)

Zveřejněno 6. 12. 2023

Ve věku 100 let zemřel 2. prosince 2023 pan František Čermák, plukovník v.v.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 4. 12. 2023

(Lokalita: Žižkovo Náměstí, Jiřího z Poděbrad, 17. listopadu).
Dnešní budova Pedagogické fakulty UP byla původně nazývána "Sborové velitelství". Byla dobudována v roce 1938 pro potřeby velitelství IV. armádního sboru, (viz celý článek)

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 27. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Denisova).
Po zřízení veřejné všeobecné nemocnice se uvolnila budova někdejšího "Špitálu svatého Ducha", kam se v roce 1786 nastěhovala "Vojenská kadetní škola". Ta se pak mezi léty 1808 a 1825 přesunula do objektu, který dnes známe jako "Dům armády Olomouc". Dnes je zde Muzeum umění (viz celý článek)

Zveřejněno 24. 11. 2023

Ve dnech 21. – 23. listopadu 2023 probíhala v prostorech KCVV Olomouc soustředěná odborná příprava lektorů prevence, kterou pravidelně připravuje oddělení humanitní služby Agentury personalistiky AČR. Mimo odbornou část školení, která byla plně v gesci organizátorů, představila KCVV Olomouc v úvodu své prostory a svou činnost. V odpoledních hodinách prvního dne pak KCVV Olomouc pro své hosty připravilo exkurzi na předsunutý Fort č. XVII v nedalekém Křelově. Druhý den pak KCVV Olomouc svým hostům, kteří přicestovali z nejrůznějších částí republiky, obohatilo program o komentovanou prohlídku olomouckých pamětihodností, se zvláštním zaměřením na stopy vojenské historie, včetně těch, které se týkají rizikového (sociálně patologického, resp. nežádoucího) chování vojáků v minulosti.

Zveřejněno 21. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu 2023 navštívila Komunitní centrum pro válečné veterány tříčlenná skupina vyšších důstojníků ozbrojených sil Polské republiky. Seznámili se s prostory a činností KCVV Olomouc, s budovou Domu armády Olomouc a expozicí Bastionová pevnost Olomouc. Protože se jednalo o důstojníky zodpovědné za rekrutace, připravilo pro ně KCVV Olomouc přednášku na téma "Dějiny doplňování – od lapání a verbování, přes odvádění až k dobrovolné službě". V návaznosti na dopolední teoretickou prezentaci někdejší pevnosti Olomouc pak v podvečerních hodinách KCVV Olomouc uspořádalo pro své zahraniční hosty komentovanou prohlídku pamětihodností městského centra.
Završením poznávacích aktivit u KCVV Olomouc pak byla v dopoledních hodinách 16. listopadu 2023 exkurze na předsunutý Fort č. XVII v Křelově.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 20. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Univerzitní, Denisova a Náměstí Republiky).
Významné ubytovací, skladovací a administrativní kapacity armáda získala po zrušení Jezuitského řádu v roce 1773. V objektu, který se táhne v mírném klesání ulicí Univerzitní, vznikla vojenská nemocnice. (viz celý článek)

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 14. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Křížkovského, Akademická).
Dnes už většinou ani fajnšmekři přes kasárenskou historii Olomouce netuší, že vedle západního křídla Tereziánské zbrojnice stála ještě "Dělostřelecká kasárna" (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 12. 11. 2023

Zveřejněno 12. 11. 2023

V neděli 12. listopadu 2023 spolupořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc v kostele svatého Štěpána, při Vojenské nemocnici Olomouc, mši svatou za válečné veterány. Po skončení mše proběhla krátká bohoslužba k uctění památky všech obětí minulých i současných válek také na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře. (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 11. 11. 2023

Zveřejněno 11. 11. 2023

V sobotu 11. listopadu 2023 spolupořádalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc 15. slavnostní setkání hejtmana Olomouckého kraje s válečnými veterány. (viz celý článek)

Den válečných veteránů v posádce Olomouc – 10. 11. 2023

Zveřejněno 10. 11. 2023

V pátek 10. listopadu 2023 uctilo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc památku válečných veteránů formou tichého položení květin u památníků a hrobů obětí válečných konfliktů v posádce Olomouc a nejbližším okolí. (viz celý článek)

Zveřejněno 8. 11. 2023

V prvních listopadových dnech pokračovalo Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc v sérii přednášek u 73. tankového praporu v Přáslavicích. Tentokrát se tankisti dozvěděli, jak se u nás v předešlých staletích doplňoval vojenský personál, jak přišly vojenské hodnosti ke svým jménům a ke svému označení a jak se autority významných evropských armád v minulosti stavěly k problému prostituce.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 6. 11. 2023

(Lokalita: Ulice Mlčochova).
Dnešní "Dům armády" ze svého půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku mírně vyčnívá do ulice Mlčochova. Přestože se tato část zdá být přirozenou součástí budovy, má svou vlastní kasárenskou historii i své vlastní jméno. (viz celý článek)

Zveřejněno 3. 11. 2023

V pátek 3. 11. 2023 zavítali do Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc žáci 9. třídy ZŠ Dolany s pedagogickým doprovodem. Jejich zájmem bylo nejen shlédnout aktuálně probíhající výstavy ("České stopy ve Skotsku" a "Zapomenuté Javoříčko"), ale hlavně vyslechnout si přednášku paní Milušky Ottové, za 2. světové války skrývaného židovského dítěte, na téma "Holocaust".

Zveřejněno 2. 11. 2023

Ve středu 1. 11. 2023 navštívili pracovníci KCVV Olomouc druhoválečné veterány ve Středisku komplexní péče o veterány VN Olomouc. Během této návštěvy popřáli a předali drobné dárky paní Helze Smékalové, která oslavila 93. narozeniny.

Malý seriál o olomouckých kasárnách

Zveřejněno 30. 10. 2023

(Lokalita: Ulice 1. máje, Pekární, Mlčochova).
Dnešní "Dům armády Olomouc" zná asi každý a jeho vzhled dává dobře tušit, že se původně jednalo o kasárna, byť původně šlo o klášter. (viz celý článek)

Zveřejněno 30. 10. 2023

V rámci programu Benefity pro válečné veterány Volareza pro letošní rok připravila speciální akční nabídku extra zvýhodněných benefitů jako dárek válečným veteránům ke Dni válečných veteránů. Tyto speciální benefity budou platné výlučně 11.11.
O všech těchto speciálních benefitech informuje na webu Benefitů v sekci DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ (zde).

V rámci této sekce naleznou váleční veteráni informace o volných vstupenkách do muzeí a galerií, rozdělené po krajích, a také speciální nabídku benefitů. Informace o speciálních benefitech ke Dni válečných veteránů jsou umístěny v benefitu "Souhrnná nabídka speciálních benefitů ke Dni válečných veteránů" (zde).

O benefitech ke Dni válečných veteránů lze nalézt informace též na facebookovém profilu, kam budou postupně přidávány další posty o speciálních benefitech k tomuto svátečnímu dni (zde)..

VÁLEČNÍ VETERÁNI
zaregistrujte se u nás

a my Vás budeme informovat
o našich akcích

Chci se zaregistrovat

 TABULE CTI 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU