Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

podpraporčík in memoriam Nikolaj MARTYNOV

podpraporčík in memoriam Nikolaj MARTYNOV

Datum a místo narození: 29. 10. 1979 Moskva
Datum a místo úmrtí: 3. 5. 2007 Mazar–E Sharif (Afghánistán)
Narodil se v Moskvě a po absolvování SOU obchodního v Plzni (obor řezník-uzenář) pracoval od července 1997 do září 1998 v oboru, v němž se vyučil. Poté nastoupil ZVS a po jejím skončení byl 1. 10. 1999 přijat do další činné služby s určením pro 43. výsadkový mechanizovaný prapor v Chrudimi. U tohoto útvaru postupně působil jako ženista ženijního družstva velitelské roty, starší ženista skupiny EOD průzkumné čety, starší specialista 2. výsadkové roty a od dubna 2005 jako průzkumník průzkumné čety velitelské roty. Zúčastnil se zahraniční operace SFOR II a dvou operací KFOR. V dubnu 2007 byl vyslán jako starší specialista průzkumného odřadu 5. kontingentu AČR (PRT Fayzabád) do Afghánistánu, kde zemřel na následky zranění utrpěného při sesuvu půdy. Po převozu do vlasti byl pochován na hřbitově ve Štěnovicích u Plzně. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podpraporčíka a vyznamenán Záslužným křížem MO ČR III. stupně.
Absolvované zahraniční operace:
  • 25. 4. 2000 – 26. 10. 2000 v mírové operaci SFOR II
  • 29. 9. 2002 – 22. 4. 2003 v mírové operaci KFOR
  • 13. 7. 2005 – 9. 1. 2006 v mírové operaci KFOR
  • 6. 4. 2007 – 4. 5. 2007 v mírové operaci ISAF
Vyznamenání:
  • Čestný pamětní odznak „Za službu v misi SFOR“ (2000)
  • Medaile NATO – za misi KFOR (2002)
  • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ III. stupně (2003)
  • Medaile Armády České republiky III. stupně (2004)
  • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ II. stupně (2006)
  • Záslužný kříž MO ČR III. stupně i. m. (7. 5. 2007)