Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

štábní praporčík in memoriam Jaroslav LIESKOVAN

štábní praporčík in memoriam Jaroslav LIESKOVAN

Datum a místo narození: 14. 1. 1975 Jeseník (Šumperk)
Datum a místo úmrtí: 14. 7. 2014 Praha (Ústřední vojenská nemocnice)
Narodil se v Jeseníku a po absolvování tamního SOU strojního, nastoupil v květnu 1993 do zaměstnání jako řidič. V červenci 1994 byl prezentován k výkonu ZVS u 3. spojovací brigády. Po jejím skončení byl 1. 11. 1995 přijat do další činné služby a zařazen k 43. výsadkovému mechanizovanému praporu. Zde postupně působil jako velitel výcvikového družstva poddůstojnické školy, velitel družstva zabezpečení protitankové roty, velitel družstva AGS a zástupce velitele čety AGS 2. výsadkové roty (v mezidobí vystudoval v letech 1998-2001 při zaměstnání SPŠ v Kuřimi a v roce 2012 složil maturitu na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí). Celkem se zúčastnil osmi zahraničních operací: SFOR, SFOR II, KFOR, KFOR II a čtyřikrát byl nasazen v Afghánistánu (2007 – 5. kontingent AČR v PRT Fayzabád, 2009 – 3. kontingent AČR ISAF PRT Lógar, 2010 – 1. jednotka OMLT Wardak a 2014 – 2. strážní rota BAF). Zemřel v ÚVN v Praze na následky zranění, která utrpěl 8. 7. 2014 při útoku sebevražedného atentátníka u základny Bagram. Pochován byl s vojenskými poctami v Hradci Králové. Posmrtně byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka, vyznamenán Křížem obrany státu a medailí „Za hrdinství“.
Absolvované zahraniční operace:
 • 2. 12. 1997 – 18. 8. 1998 mírová operace SFOR
 • 20. 4. 2000 – 17. 10. 2000 mírová operace SFOR II
 • 17. 9. 2002 – 24. 4. 2003 mírová operace KFOR
 • 19. 7. 2005 – 13. 1. 2006 mírová operace KFOR II
 • 6. 4. 2007 – 5. 8. 2007 v místě ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu (ISAF)
 • 5. 3. 2009 – 16. 9. 2009 v místě ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu (PRT-L-ISAF)
 • 5. 9. 2010 – 2. 5. 2011 v místě ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu (TF ACR ISAF-OMLT)
 • 31. 3. 2014 – 8. 7. 2014 v místě ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu (TF ACR ISAF-FPC BAF)
Vyznamenání:
 • Čestný pamětní odznak „Za službu v misi IFOR“ (1998)
 • Medaile NATO „Za službu pro mír a svobodu“ (1998)
 • Čestný pamětní odznak „Za službu v misi SFOR“ (2000)
 • Medaile Armády České republiky III. stupně (2001)
 • Medaile NATO „Za misi KFOR“ (2002)
 • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ (2003)
 • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ II. stupně (2006)
 • Medaile Armády České republiky II. stupně (2006)
 • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ III. stupně (2007)
 • Medaile NATO – Non Article 5 „Za službu ve spolupráci NATO“ (2007)
 • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ II. stupně (2009)
 • Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ III. stupně (2011)
 • Medaile MO ČR „Za službu v ozbrojených silách České republiky“ I. stupně (2011)
 • Kříž obrany státu MO ČR in memoriam (22. 7. 2014)
 • Medaile „Za hrdinství“ in memoriam (28. 10. 2014)