Tabule cti padlých novodobých válečných veteránů
Loga operací

 

vlčí mák

 

 

podporučík in memoriam Luděk ZEMAN

podporučík in memoriam Luděk ZEMAN

Datum a místo narození: 11. 5. 1958 Hodonín
Datum a místo úmrtí: 5. 8. 1995 Ličky Oska (Chorvatsko)
Narodil se v Hodoníně a v letech 1973-1976 studoval na Zemědělském odborném učilišti ve Strážnici (obor traktorista-mechanizátor). Poté nastoupil jako řidič do Agropodniku Hodonín – středisko dopravy Mistřín, kde pracoval až do roku 1990 (v mezidobí absolvoval v letech 1977-1979 ZVS). Před vstupem do armády byl zaměstnán jako řidič u několika společností v Hodoníně. Dne 5. 9. 1994 byl přijat do činné služby v hodnosti četaře v další službě a současně ustanoven starším řidičem 2. mechanizovaného družstva 3. mechanizované čety 1. mechanizované roty 1. praporu mírových sil OSN. V říjnu 1994 byl vyslán do zahraniční operace UPROFOR v bývalé Jugoslávii a v květnu 1995 odjel jako starší řidič 2. mechanizovaného družstva 3. mechanizované čety 1. mechanizované roty 2. praporu mírových sil OSN do operace UNCRO. Zemřel u chorvatské obce Ličky Oska na následky zranění utrpěného po výbuchu minometného granátu na pozorovacím stanovišti Tango 23. Pochován byl na hřbitově v rodném Hodoníně. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podporučíka a vyznamenán medailí „Za hrdinství“.
Absolvované zahraniční operace:
  • 20. 10. 1994 mírová operace UNPROFOR
  • 5/1995 – 5. 8. 1995 mírová operace UNCRO
Vyznamenání:
  • Čestný pamětní odznak „Za službu míru“ in memoriam (1995)
  • Medaile „Za hrdinství“ in memoriam (1995)